Startsait
Programm
Sponsoren
Iwer mech
Meng Frenn
Meng CD
Flott Links
Liddertexter
100 Joer Feier
Krozelbuch
Fotoalbum
Spass an Fun
Kee Promill !!!
Disclaimer

Home DikkrecherBeier Hei am Land Du bass ... Béierliddchen Béier Chachacha Jeanny Animatioun... Komm mat mir... Samba-Pëppchen Merci Grouss Léiwt

10)    Sambapeppchen

 

La,la,la,la,la,la,la la,la,la,la,la,la,la,la,…..

 

2 x Ei, jei, jei, jei ´t ass rem Freides Owes, mir setzen zesummen

an hu ganz vill Spaass, ´t ass rem Freides Owes.

 

Komm dach mol meng Peppchen,

mat mir op meng kleng Köppchen

Dann drenke mir zesummen,  nach eng kleng Schlofdreppchen.

Ka kee Mensch  dat verston, dass du lo mat mir wölls gon,

an dorfir muss ech dir nach mol  son

 

Komm dach mol meng Peppchen,

mat mir op meng kleng Köppchen

Dann drenke mir zesummen , nach eng kleng Schlofdreppchen.

Ka kee Mensch  dat verston, dass du lo mat mir wölls gon,

an dorfir muss ech dir nach mol  son

 

2x Tschiu Tschiu Tschiu Tschiu …  Geruff ( Stippi ) / (Stupp)

komm mir danzen eng kleng Samba

Jo eng Samba aus Südamerika.

 

Ah Ah Ah,    geruff ( Peppchen da komm lo )    Ah Ah Ah

 

So Peppchen, komm gei mir lo endlech noho,

An loss deng Schlofdreppchen einfach lo stohon.

 

La La ………. Komm mir endlech no

 

Ah Ah Ah,    geruff ( Peppchen da komm lo )   Ah Ah Ah

 

So Peppchen, komm gei mir lo endlech noho,

An loss deng Schlofdreppchen einfach lo stohon.

 

La La ………. Komm mir endlech no

10)

Kleng Peppchen, flott Peppchen, leif Peppchen,

du bass die scheinsten Schecks hei am Sall

Kleng Peppchen, flott Peppchen, leif Peppchen, gleef mir, die Männer wöllen dech all

 

Du bass eng kleng Flämmchen, an hues eng ganz stramm Hämmchen

Huelen dech lo an mein Ärem,du häss daat jo gären.

 

Du bass eng kleng Flämmchen, an hues eng ganz stramm Hämmchen

Huelen dech lo an mein Ärem,du häss daat jo gären.

 

Hei Peppchen, komm mir huelen nach een

et steet een schlecht op engem Been

Well du gees dach gewass elo direkt schons heem.

Hei Peppchen, komm mir huelen nach een

et steet een schlecht op engem Been

Well du gees dach gewass lo direkt  heem.

 

Du bass daat Meedchen, dat mir gudd gefä -hällt,

ech reesen gären  mat dir duerch déi ganz Welt

 

Du bass daat Meedchen, dat mir gudd gefä -hällt,

ech reesen gären  mat dir duerch déi ganz Welt

 

Komm Peppchen, danz lo nach een

Du gees bestömmt lo nach net heem

´t ass sou schein hei um Bal

an d´Leit die freen sech all.

 

Mir feieren hei dat et kraacht

De Schampes,Béier aWäin schmacht

an d´nächst Joer komme mir all

Zesummen nees op de Bal.

 

an d´nächst Joer komme mir all

Zesummen nees op de Bal.

 

…nees op dee Bal.

 

©2006 eenoldie.lu -